Connect with us
Social Media Summit

Vergeet disruptie, het is tijd voor transformatie!

woman-sunglasses

Innovation

Vergeet disruptie, het is tijd voor transformatie!

Vergeet disruptie, het is tijd voor transformatie!

Het is opmerkelijk hoe snel digitale disruptie een mode-woord is geworden. Onze sector heeft de mond vol over de verregaande veranderingen die op ons afkomen door digitalisering. 'Kijk maar wat startup X doet met sector Y!' Toen Jo Caudron en ikzelf ons boek schreven in 2013 was het disruptie thema nog lang niet zo sterk aan de orde. Iedereen had het nog volop over de impact van sociale media.

Intussen is dat wel even anders en zijn de voorbeelden van Uber, Airbnb, Tesla en andere disruptieve spelers alomtegenwoordig. In die mate zelfs, dat we het stilaan moe worden om de zoveelste presentatie te aanhoren waarin ze worden geprezen als voorbeeld van hoe het moet (vooral omdat het steeds dezelfde voorbeelden zijn). Disruptie is een hype geworden en het lijkt erop dat het nog wel even zal blijven buzzen.

De kern van de verandering wordt jammergenoeg veel te weinig besproken, namelijk wat organisaties en sectoren onder druk van digitalisering zelf kunnen doen om het tij te keren. Hoe kunnen ze via transformatie de disruptie het hoofd bieden? Welke structuur moet opgezet worden om de omslag te maken? Het antwoord is complex en net daarom veel minder besproken.

We moeten de focus dringend verleggen van verhalen naar concrete actieplannen. Anders dreigen we supporters te worden van competities waarin we zelf niet meer mogen meespelen. Kijken naar de disruptors uit Sillicon Valley is een belangrijke bron van inspiratie, maar de transformatie zullen we toch vooral zelf moeten vastpakken. Door een stategie te bepalen, de juiste mensen aan te stellen en met de botten in de modder te gaan staan. En vergeet niet: er zijn bijzonder veel opportuniteiten, digitaal betekent niet enkel kommer en kwel. 

Aangezien digitalisering onze organisaties zo ingrijpend zal veranderen, moet het allereerst op directie-niveau gedragen en gestuurd worden. We staan voor de grootste revolutie sinds de industrialisering, maar op dit moment ontbreekt in de meeste organisaties digitaal leiderschap. Er is nood aan een CDO, een Chief Digital Officer. Iemand moet de lijnen van de transformatie uitzetten en de toekomst-koers bepalen. En de plannen daarvoor vind je niet in Sillicon Valley, die moeten we zelf schrijven. 

Dus laat ons vooral aan de slag gaan. 3 concrete acties die je vandaag alvast kan vastpakken:

- Maak een selfie van je organisatie en scan de interne 'digital intelligence' om voeling te krijgen waar je competenties kan inschakelen.

- Schrijf een transformatie-missie: bepaal welke organisatie je wil zijn in 2020, met welke klanten, in welk soort markt. Wat als je vanaf nul zou herbeginnen?

- Lijst op wat je binnen 90 dagen al kan doen om stappen te zetten in de richting van die missie. Quick wins zijn essentieel om vanaf morgen naar 2020 toe te werken. 

Sociale media waren jarenlang de hype in het digitale discours, maar tot op vandaag wordt door de meeste organisaties slechts 10% van hun potentieel benut. Veel voorbeelden en inspiratie, weinig actie. Laten we diezelfde fout niet opnieuw maken. Vooral omdat het bepalend is voor de overlevingskans van onze bedrijven. Daarom: vergeet disruptie, het is tijd voor transformatie en wel nu!

Dado Van Peteghem, Founding Partner, Duval Union Consulting

Click to comment
Digital pharma Summit

Subscribe to our weekly

Newsletter

Vacatures

Newsletter

Subscribe to our weekly newsletter

To Top