Connect with us
woman-sunglasses

Market news

De effecten van een Brexit op e-commerce

De effecten van een Brexit op e-commerce

Op 23 juni 2016 zal het Verenigd Koninkrijk stemmen over hun toekomst binnen de Europese Unie. Belastingvrije handel met andere EU landen, open grenzen voor EU burgers, het gebruik van een gelijke valuta in de meeste landen en een goed mechanisme voor geschillenbeslechting zijn slechts enkele van de voordelen waar EU-leden van profiteren.

Deze kenmerken hebben bijgedragen aan de welvarendheid van het grootse deel van de Europese landen, zoals zichtbaar in grafiek 1.

De BBP groeitrend van het Verenigd Koninkrijk is op gelijke voet met de Verenigde Staten, terwijl minder gelijk aan die van de Euro zone (grafiek 2). Het gemiddelde werkeloosheidspercentage is met 5.5% een van de laagste binnen de EU (grafiek 3).

     

De Britten geloven dat hun economische vooruitgang wordt belemmerd om ervoor te zorgen dat zij een gelijke bijdrager binnen de EU zijn. Voor het land zijn de normaliter voordelen van het EU-lidmaatschap juist de aanleiding van de onvrede.

Een uitvoer van de EU zou politieke, sociale en economische gevolgen voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor de rest van Europa hebben. Wij analyseerden een aantal van deze economische gevolgen en zochten uit wat de gevolgen van de Brexit zijn met betrekking tot de e-commerce markt van het land.

 

Daling koopkracht van klanten

Als de beslissing valt om te scheiden van de EU zal het Verenigd Koninkrijk, volgens artikel 50 van het verdrag betreffende de Europese Unie, over een tweejarig termijn beschikken om te onderhandelen over de exit. Een periode die gepaard zal gaan met veel onzekerheid, door de toenemende financiële markten en wisselkoersschommelingen. Dit zorgt voor meer risico in de krediet- en aandelenmarkt en minder vertrouwen in investeringen en het bedrijfsleven. Door de verwachte stijging van de Britse pond en een daling van 15-20% in de taxatie, zoals vermeld in The Guardian, zal de koopkracht van de Britse consument afnemen.

Vertraging van de Britse e-commerce markt en hogere prijzen voor klanten door heel Europa

Hoewel de bijdrage van de EU in het Verenigd Koninkrijk de totale export heeft teruggebracht van 55% in 1999 tot 45% in 2014, is de exportmarkt nog steeds de grootste markt voor het Verenigd Koninkrijk (grafiek 4). Binnen deze tarief-vrije handelsstructuur is het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk voor een tiende van de EU-export. Als EU-lid heeft de directe buitenlandse investeringen (DBI) instroom in het Verenigd Koninkrijk gestaagd toegenomen, tot een culminatiepunt van 1 biljoen euro in 2014.

Op een totale handelsschaal zou de Brexit kunnen leiden tot hogere tarieven en non-tarifaire handelsbelemmeringen voor het Verenigd Koninkrijk wanneer het handel wil drijven met de EU. Dit zal voornamelijk van invloed zijn op de e-commerce markt en eindgebruikers over geheel Europa, zoals onder andere Amazon, Argos, Next en Tesco, waarvan de waarde opliep tot 115 miljoen pond in 2015. Op dit moment is de export van het Verenigd Koninkrijk richting West-Europese markten verantwoordelijk voor meer dan 50% van hun totale export. Hiervan is Frankrijk met een totaal van 24% de grootste importeur van de Britse e-commerce export binnen Europa, gevolgd door Duitsland met 14%.

Verwacht wordt dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds wil onderhandelen over de voortzetting van de Free Trade Agreement (FTA). Mocht dit niet gebeuren, dan zullen wijzigingen in de fiscale structuur op hun beurt impact hebben op het tarief van zowel geïmporteerde als geëxporteerde goederen (het laatste is overschot) van het Verenigd Koninkrijk.

Visual Meta, een bedrijf met online shopping portals in Europa, Azië en Zuid-Amerika onder de naam Shopalike, een online shopping portal met Britse partners zoals ASOS en Topshop, vreest tevens voor hogere prijzen wanneer de Brexit wordt doorgevoerd. Naar schatting zullen online shoppers door de verandering in de tariefstructuur tussen de 2% en 15%, afhankelijk van de productcategorie, meer moeten betalen voor een product. De categorie mode e-commerce, die van oudsher bestaat uit prijsgevoelige klanten, zal naar verwachting het hardst worden getroffen. Hoewel de verwachte prijsstijging op lange termijn zal stabiliseren als gevolg van de Britse inkoop van goederen uit goedkopere markten, zullen e-commerce bedrijven op korte termijn het effect wel degelijk zien.

Zoals gepubliceerd in de Businessinsider, kan de Brexit ook nadelige gevolgen hebben op de investeringen in het Verenigd Koninkrijk, voornamelijk in de e-commerce sector die traditioneel getrouw een high-cash burnrate heeft. Beleggers kunnen de beperking van kapitaalstromen binnen het Verenigd Koninkrijk vergelijken met die van andere EU-lidstaten met een lager rendement op de investering. Dit kan op zijn beurt leiden dat beleggers een ‘hold’ mind-set aannemen wanneer het gaat om zakelijke investeringen. Dit zal de groeiplannen van een aantal kleine tot middelgrote e-commerce bedrijven in de regio beïnvloeden.

Mocht het Verenigd Koninkrijk besluiten de EU te verlaten dan kunnen online shoppers vertraagde levertijden en hogere transportkosten verwachten, aangezien bedrijven zich zullen moeten aanpassen aan de veranderde economie van het land. Naast de operationele locatie zullen ook regionale e-commerce bedrijven hun inkoopbeleid moeten heroverwegen en hun prijsmodellen moeten wijzigen om zakelijke levensvatbaarheid te kunnen garanderen.

Conclusie: Brexit heeft voornamelijk nadelige gevolgen op korte termijn

Met betrekking tot e-commerce bedrijven zal de Brexit op korte termijn voornamelijk nadelige gevolgen hebben. De aangepaste belastingstructuur zal de prijzen van producten voor zowel bedrijven als consumenten beïnvloeden, schommelende financiële markten limiteren financieringsmogelijkheden voor bedrijven en onzekerheid betreffende het beleid heeft impact op de levertijden en transportkosten. Toch zal naar verwachting deze onzekerheid op lange termijn stabiliseren, zodra de exit voorwaarden van het Verenigd Koninkrijk en de EU in praktijk worden gebracht.

Click to comment

NEWSLETTER

Schrijf je in voor onze newsletter en check al het nieuws over e-marketing, startups, digital agencies,…

Voorbeeld Newsletter

Vacatures

Newsletter

Subscribe to our weekly newsletter

To Top