Connect with us
woman-sunglasses

Start-up

Het rechtsgeding, de grote investering?

Het rechtsgeding, de grote investering?

Wordt justitie de nieuwe investering voor startups? Wedden op de slaagkans van een klacht die door een derde ingediend werd, wordt zowel in de Verenigde Staten als in Frankrijk door startups als een investering beschouwd.

Bij deze nieuwe markt, de Litigation Finance, wordt gewed op de slaagkansen van een gerechtelijke procedure die een klager wenst in te dienen en wordt een substantieel deel van de verkregen schadevergoedingen en interesten opgeëist. Er bestaan al enkele Amerikaanse startups op deze markt, die op 3 miljard dollar geëvalueerd wordt.

LexShares en TrialFunder werken met een coöperatieve financiering. De zaken waarin men kan investeren worden aan de internauten voorgelegd, en het is de bedoeling om samen de nodige fondsen te verzamelen opdat de klacht opgesteld wordt en overgedragen aan advocatenkantoren. De behaalde winsten worden dan terug verdeeld onder de slachtoffers, de advocaten en de financiers.

In Frankrijk komt dit soort startups eerder zelden voor, maar Litigation Group heeft toch WeClaim opgericht. Deze startup biedt aan om de vervolgingen (met kans op slagen) te financieren die de internauten willen indienen.

Nu valt het nog te bezien of de Litigation Finance markt in Frankrijk even goed zal draaien als in Amerika…

Alison Druart (st.)

Click to comment
Digital Summer School

NEWSLETTER

Schrijf je in voor onze newsletter en check al het nieuws over e-marketing, startups, digital agencies,…

Voorbeeld Newsletter

Vacatures

Newsletter

Subscribe to our weekly newsletter

To Top