Connect with us
woman-sunglasses

Innovation

De Brusselse Smart City-portal ten dienste van de Brusselaars

De Brusselse Smart City-portal ten dienste van de Brusselaars

In 2013 al zet het Witboek van het CIBG de grondslagen neer voor een bezinning over de Smart City en in 2014 verschijnt CIBG-katern nr. 35 die de 4 centrale projecten van smartcity.brussels toelicht . De Europese steden definiëren een slimme stad als een stad waar de inzet van nieuwe technologieën zich vertaalt in betere dienstverlening aan de burger, een efficiënter gebruik van resources en een kleinere milieu-impact. Tussen de regels zien wij daar duidelijk de drie pijlers van duurzame ontwikkeling, met name mens, economie en leefmilieu. Volgens de voorstanders van de Smart City zullen wij enkel door volop in te zetten op nieuwe technologieën de uitdagingen aankunnen inzake duurzame ontwikkeling van onze steden.

In de praktische uitvoering echter verschillen Smart City-projecten sterk van andere initiatieven die bedoeld zijn om de levenskwaliteit van stedelingen te verbeteren. Eén van de kenmerken van dergelijke projecten is de sterke betrokkenheid van burgers en ondernemingen bij de ontwikkeling, de integratie en de verdere uitbouw van de diensten die voor hen bestemd zijn. Bij Smart City-projecten staat de gebruiker – burger of onderneming – centraal bij het ontwerp van nieuwe diensten, niet alleen omdat eerst naar zijn behoeften gekeken wordt, maar ook omdat hij bij smart-initiatieven ZOWEL gebruiker ALS producent van de informatie is.

De toepassing FixMyStreet bijvoorbeeld schakelt de Brusselse burger in om de overheid over de staat van de wegen op de hoogte te houden.  Deze duizenden informatiebezorgers, die hun eigen omgeving beter dan wie ook kennen en de informatie belangeloos doorsturen, komen boven op de professionals en stellen onderhoudsploegen in staat hun werk in real-time en veel fijnmaziger in te schatten en te organiseren. De burger die informatie doorgestuurd heeft naar FixMyStreet (foto, gegevens over de ligging en toelichting bij het incident), krijgt daarna ook gegevens terug: wie behandelt het dossier, wat zijn de andere incidenten in de omgeving, wanneer zal het incident in kwestie behandeld worden, en een bericht van zodra het probleem opgelost is.

Met de bedoeling de burger nog meer te betrekken, is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in mei 2015 gestart met de Brusselse Smart City-portal (www.smartcity.brussels). Opzet van deze portal is zo veel mogelijk informatie te verzamelen over het onderwerp, een netwerk van Smart City-contributors uit te bouwen in alle geledingen van het gewest, en de burgers en ondernemingen meer interactiviteit aan te bieden. De portal zit intussen boordevol informatie over alle gewestelijke Smart City-initiatieven. De interactiviteit krijgt invulling via 3 kanalen: burgers en ondernemingen kunnen suggesties indienen voor smart-projecten, over die suggesties stemmen en deelnemen aan enquêtes. Alle suggesties afkomstig van de burgers zijn samengebracht op een specifieke pagina (www.smartcity.brussels/suggestions).

Die suggesties brengen in kaart wat de burger inzake Smart City uiteindelijk bezighoudt en interesseert. Zo is mobiliteit het belangrijkste onderwerp in alle op de portal binnengekomen suggesties: 35% van de suggesties houdt er verband mee. Daarna volgen de suggesties over smart-diensten en over sociale thema's, met respectievelijk 25% en 18% van de suggesties. Elke bezoeker kan over de suggesties stemmen aan de hand van score met hartjes en zo zijn favoriete suggesties aanmerken.

De burger kan dus niet alleen suggesties indienen, maar ook zijn mening geven via enquêtes. Drie enquêtes hebben al plaatsgevonden[1], de meest recente luidde: « Voor wie een hackathon organiseren? Van 16 tot 18 september 2016 vond een hackathon plaats gewijd aan personen met beperkte mobiliteit. Voor welke andere doelgroepen zou het volgens u nuttig zijn een hackathon te organiseren in het kader van de Smart City ? ».

Door Céline Vanderborght, Smart City Manager, CIRB


[1] « De voorkeuren van het publiek voor Urbizone wifi hotspots»; « Geef uw mening over de open data applicaties». 

 

 
Click to comment

NEWSLETTER

Schrijf je in voor onze newsletter en check al het nieuws over e-marketing, startups, digital agencies,…

Voorbeeld Newsletter

Vacatures

Newsletter

Subscribe to our weekly newsletter

To Top