Connect with us
woman-sunglasses

Market news

Gumption en YouthStart slaan de handen in elkaar

Gumption en YouthStart slaan de handen in elkaar

Gumption Group steunt YouthStart, een organisatie die kwetsbare jongeren helpt om ondernemer te worden van hun eigen leven. Gumption Group biedt YouthStart financiële en praktische steun.

In België zijn er 273.000 jongeren die niet aan het werk zijn, niet naar school gaan en geen training volgen. Dat blijkt uit cijfers van de OESO. Deze jongeren zijn de doelgroep van YouthStart. De organisatie begeleidt hen om via een praktijkgericht trainingsprogramma hun talenten te ontdekken en hun ondernemingszin aan te scherpen.

'Gedurende acht dagen volgen de jongeren een intensieve opleiding', zegt Bart De Bondt, CEO van YouthStart. 'Gekwalificeerde trainers helpen hen om een bedrijfsidee te vertalen in een concreet businessplan. Dat stimuleert hun zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat zij opnieuw aansluiting vinden met het professionele veld.'

Kennis en faciliteiten

Liefst acht op tien deelnemers gaat na de training terug naar school, vindt een job of start een eigen bedrijf. 'Dat bewijst dat YouthStart werkt', zegt Bart Embrechts van Gumption Group. 'Daarom zetten we graag onze schouders onder het project. Niet alleen door financieel te steunen maar ook door bijvoorbeeld onze kennis en faciliteiten met hen te delen.'

Gumption Group wordt peter van het YouthStart-programma. Concreet betekent het dat ondernemers van Gumption Group zetelen in de jury die het businessplan van de deelnemers evalueert. Gumption Group financiert jaarlijks een training en stelt zijn kantoren ter beschikking van de opleiding. In totaal investeert Gumption Group 30.000 euro in het project.

Can do-mentaliteit

'De feedback uit de zakenwereld is goud waard voor onze jongeren', zegt CEO Bart De Bondt. 'Daarom werken we graag samen met een partner als Gumption Group. We delen dezelfde wil om te slagen en liefde voor het ondernemerschap. De interactie tussen de jongeren en de ondernemers zal inspirerend zijn voor beiden.'

'De can do-mentaliteit van YouthStart sluit aan bij de onze', beaamt Bart Embrechts. 'Ik sluit niet uit dat jongeren met een succesvol zakelijk idee bij ons aan de slag kunnen. Op die manier wordt de samenwerking een win-win.'

Click to comment

NEWSLETTER

Schrijf je in voor onze newsletter en check al het nieuws over e-marketing, startups, digital agencies,…

Voorbeeld Newsletter

Vacatures

Newsletter

Subscribe to our weekly newsletter

To Top