Connect with us

DE NIEUWE EDITIE VAN DE TOP 100 DER BELGISCHE DIGITALE AGENTSCHAPPEN WORDT VOORBEREID

Naar jaarlijkse gewoonte, publiceren we begin februari de "Top 100 van de Digitale agentschappen in België" in ons magazine Inside Digimedia. Deze Top 100 biedt een rangschikking van de belangrijkste bedrijven in de sector en geeft tevens een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Hiernaast werd ook een enquête opgemaakt, die specifiek gewijd is aan adverteerders. Beste adverteerders, uw mening telt !

Wij sluiten weldra onze enquête "Top 100" af, waarvan de resultaten gepubliceerd zullen worden in de eerste editie van het jaar. Gelieve dus uw data in te vullen voor woensdag 31 januari.

 • Contact Information
 • Company
 • Confirmation

Step 1/3

Ik ben een agentschap

Step 2/3

Hoeveel personeelsleden werken er voltijds voor u? (*)

Welke diensten rond digitale transformatie biedt u aan? (*)

 • full-service
 • e-Commerce
 • Mobile
 • Search
 • Gaming
 • Video's
 • Display
 • Social media
 • e-Mailing
 • AI
 • Iot
 • Big Data
 • Andere

Welk van deze diensten geneert het meeste inkomsten (indien u een full-service bent)? (*)

Wat is uw omzetcijfer in 2018 ? (*)

Is uw omzetcijfer van 2017 (*)

 • Afgenomen
 • Stabiel gebleven
 • Toegenomen

Wat is uw omzetcijfer van 2017? (*)

Wat is uw bruto marge voor 2018? (*)

De brutomarge vertegenwoordigt het verschil, exclusief belastingen, tussen de verkoopprijs en de kostprijs van goederen of diensten

In 2019 zou het omzetcijfer van uw bedrijf volgens u moeten (stijgen / stabiel blijven / dalen + percentage) (*)

 • Stijgen  
 • Stabiel blijven
 • Dalen  

Welke marktsegmenten zullen in 2019 het belangrijkst zijn volgens u? (*)

 • e-Commerce
 • Mobile
 • Search
 • Gaming
 • Video's
 • Display
 • Social media
 • e-Mailing
 • AI
 • Iot
 • Big Data
 • Web- UX
 • Marketing automation
 • Andere

In 2018 is het aantal personeelsleden werkzaam in uw agentschap: (*)

 • Gedaald
 • Stabiel gebleven
 • Gestegen

Hebt u in 2018 nieuwe talenten aangeworven? Met welke competenties / welke profielen? (*)

Verwacht u in 2019 personeel aan te werven? (*)

 • Ja
 • Nee

Verwacht u uw activiteit naar het buitenland uit te breiden? Met welk(e) doel(en)? (*)

Wie zijn In 2018 uw nieuwe klanten ? (*)

Confrmation

3/3

Newsletter

Subscribe to our weekly newsletter