Connect with us
woman-sunglasses

Start-up

Het succesvolle Waalse bedrijf OncoDNA lanceert twee innovatieve oplossingen

Het succesvolle Waalse bedrijf OncoDNA lanceert twee innovatieve oplossingen

OncoDNA, Europees koploper in  precisiegeneeskunde tegen kanker, lanceert twee innovatieve projecten dankzij de steun van het Waals Gewest (België). Het gaat enerzijds om het project ARCHE (een budget van 6M€) dat het klinisch nut wil aantonen van de OncoDNAoplossingen voor 3 soorten kankers bij meer dan 1.200 patiënten, en anderzijds het project MONCODANEUM (een budget van 10M€), dat OncoDNA zal toelaten om zijn SaaS oplossing OncoKDM te lanceren in heel Europa en zo alle centra voor kankerbestrijding toegang te geven tot een innovatieve interpretatieoplossing.

De beste strategie bepalen voor de behandeling en opvolging, op basis van alle gegevens die gegenereerd worden door de analyse van de tumor en andere markers, is voor de oncologen uiterst complex geworden. Net zoals de Belg Paul Otley het al begrepen had in het begin van de XXe eeuw met zijn Mundaneum (de voorganger van het internet, maar dan in papieren versie), en vervolgens de Amerikaan Larry Page op het einde van de XXe eeuw met Google, is het enkel de geïntegreerde kennis en niet enkel een opeenstapeling van ruwe gegevens die een antwoord kan bieden op de uitdaging van de oncologie in de XXIe eeuw.

MONCODANEUM
Het is in dit kader dat het project MONCODANEUM past, dat de ambitie heeft om alle informatie te integreren en interpreteren die gegenereerd wordt vanuit een tumor, zoals de DNA-sequens, de analyse van tumor markers en beeldvorming, waarbij ook rekening gehouden wordt met de kosten maar ook met de beperkte tijd, de ergonomie en het uiteindelijk nut voor de oncoloog.
Bij het MONCODANEUM-project wordt een SaaS online gezet, genaamd OncoKDM, dat verbinding legt met de data gegenereerd door de verschillende centra voor kankerbestrijding wereldwijd.  Er lopen al pilootprojecten voor de implementatie ervan, onder andere met de groep SOLTI.

MONCODANEUM zal toelaten om de OncoKDM sneller wereldwijd te verspreiden. De Minister van Economie, Innovatie en Onderzoek, Jean-Claude MARCOURT, ondersteunt het globale project van 10 miljoen euro met middelen ter waarde van 5,2 miljoen euro.

ARCHE
ARCHE is een ambitieus en innovatief project, dat via drie toekomstgericht studies de klinische werkzaamheid wil aantonen van de combinatie van de complex analyse van de tumor via OncoDEEP&TRACE en de opvolging van de terugkeer ervan via OncoTRACE.

Hiervoor zal een analyse van de vaste biopsie (op basis van een staal van de primaire tumor of van de metastase) en vloeibare biopsie (op basis van een bloedstaal) uitgevoerd worden bij meer dan 1200 patiënten die getroffen zijn door long-, blaas-, of slokdarmkanker. Die laatsten zullen gevolgd worden met behulp van OncoTRACE (bloedanalyse van de patiënt) en de resultaten zullen dubbelblind vergeleken worden met de "standard of care". De bedoeling hierbij is om (1) de therapeutische respons met 50% te verhogen en (2) de overlevingskans met 20% te verhogen.

Dit project zal OncoDNA toelaten om zijn predictieve tools te verbeteren, die de oncologen zullen helpen om zo snel mogelijk de meest geschikte behandeling te kiezen. De efficiency  van deze precisiegeneeskunde zou de gezondheidsinstellingen toelaten om substantiële besparingen te doen.

De minister van Economie, Innovatie en Onderzoek, Jean-Claude MARCOURT zal in het globale project van 6 miljoen euro middelen inbrengen ter waarde van 3,850 miljoen euro.

Nieuwe CFO
OncoDNA meldt tevens de benoeming van Pierre Flamant tot financieel directeur.

Jean-Pol Detiffe, oprichter en CEO van OncoDNA: "Pierre heeft grondige en gevarieerde financiële kennis verworven dankzij een doorwinterde ervaring bij internationale tech KMO`s in verschillende stadia van hun ontwikkeling. Hij zal in staat zijn om snel bij te dragen aan de uitvoering van ons strategisch plan en aan de realisatie van onze internationale groei."

Pierre Flamant: "Ik ben verheugd om OncoDNA in dit stadium van zijn ontwikkeling te vervoegen. We bemerken een steeds sterkere dynamiek rond de gepersonaliseerde gezondheidszorg en de vernieuwende aanpak van OncoDNA in de strijd tegen kanker. Na het succes van zijn kapitaalronde verleden jaar en de belangrijke subsidie die het heeft ontvangen voor de R&D bij twee van zijn projecten, heeft het bedrijf nu de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en een stap hoger te gaan. Ik verheug me erop om samen met het team experts in deze richting verder te werken."
 


 

Click to comment
DIGITAL TRANSFORMATION SUMMIT

NEWSLETTER

Schrijf je in voor onze newsletter en check al het nieuws over e-marketing, startups, digital agencies,…

Voorbeeld Newsletter

Vacatures

Newsletter

Subscribe to our weekly newsletter

To Top